top of page

The Human Flow

'The Human Flow' is een on-going project uit 2020. Gestart enkele weken voor de eerste lockdown is dit project ontstaan vanuit mijn fascinatie voor tijd en ruimte en onze relatie hiermee. Hoe ziet deze relatie eruit op plaatsen waar we gedreven worden door kloktijd en waar de ruimte enkel een functionele betekenis heeft? 

'The Human Flow' is an ongoing project from 2020. Being started a few weeks before the first lockdown, this project originates from my fascination for time and space and our relationship with it. How does this relationship look like in places where we are being spurred by clock time and where space only has a functional meaning?
 

Above is the try-out version of the photobook

bottom of page