top of page
JeZw20200315_743-HersteldBW.jpg

Jeroen Zwaap (1980)

 

Als kunstenaar probeer ik de wereld te begrijpen door te maken.

De regimes van kijken, observeren, gluren en volgen zijn belangrijke methodes van onderzoek in mijn creatieve proces.

Ik ben specifiek geïnteresseerd in de de overlappende werelden van mensen en machines; zowel de wederzijdse afhankelijkheid van, als de frictie tussen mens en technologie. 


Momenteel onderzoek ik de webcam en het internet als verlenging van de getuigenis van de fysieke ruimte. 
Wat zijn de mogelijkheden en gevaren van de verlengde getuigenis als documentaire en fictieve vertelling in fotografie?

 

 

About

Jeroen Zwaap (1980)


As an artist, I seek to understand the world through making. 

The regimes of looking, observing, peering, and following are essential methods of inquiry in my creative process.

I am specifically interested in the overlapping worlds of humans and machines: the interdependence and the friction between humans and technology. 

 

Currently, I am investigating the webcam and the internet as extensions of the testimony of physical space. 

What are the possibilities and dangers of the extended testimony as a documentary and fictional narrative in photography?

 

 

bottom of page