top of page

Forgetting Man

'Forgetting Man 911' is een videoprojectie uit 2020. In dit project experimenteer ik met mediums en materialen. We zien hoe Richard Drew's 'Falling Man' een proces doormaakt dat veel wegheeft van het biologische rottingsproces, tot alleen het skelet van de foto overblijft.
Dit is het resultaat van talloze malen posten en screenshotten van het digitale beeld op Instagram.

 

Hiermee wil ik het aura van onverwoestbaarheid en oneindigheid van het digitale beeld ontmantelen en bevraag ik de rol van herinneren en vergeten in het scheppen van een narratief.

'Forgetting Man 911' is a video projection from 2020. In this project I experiment with mediums and materials. We are witnessing the decay of Richard Drew's 'Falling Man', a process that closely resembles the biological rotting process until only the skeleton of the photo is remaining. This is the result of numerous times posting and screenshotting of the digital image onto Instagram.

By doing I want to dismantle the aura of indestructibility and infinity of the​ digital image, and to question the role of memory and forgetting in the creation of a narrative.

  • Instagram
bottom of page