top of page

Ever Falling Man

De val van de man die Richard Drew fotografeerde tijdens de aanslag op de Twin Towers duurde ongeveer 11 seconden. Richard Drew schoot een sequentie van 12 foto's. Van die sequentie werd alleen 1 beroemd. Waarom? Wat maakt dat juist dat shot in ons collectief geheugen staat gebrand en waarom werden de andere frames vergeten? Welk verhaal vertelt dat frame en belangrijker nog: welk verhaal vertellen die andere frames niet?

Om antwoord op deze vragen te krijgen heb ik de val van deze anonieme man willen. Hierbij neem ik het perspectief in van de man in plaats van de kijker.

The fall of the man photographed by Richard Drew on 911 2001 took about 11 seconds. Richard Drew made a sequence of 12 shots. Of those shots only one became famous. Why? What was it about that shot that burned it into our collective memories and why the other frames became forgotten? What story does that shot tell and more important: what story didn't it tell?"

To find out why I wanted to reconstruct the fall on the unknown man through all the frames that the internet made available to me.

bottom of page