top of page

Economie van de Macht

In januari 2021 bood het kabinet Rutte zijn ontslag aan na een vernietigend rapport over het Kinderopvangschandaal. In dit schandaal werden 26.000 ouders op basis van dubieuze zelflerende algoritmen door overheidsinstanties ten onrechte als fraudeurs aangemerkt. Toen ouders zich probeerden te verdedigen, werden ze geconfronteerd met een kafkaëske bureaucratie en machtsmisbruik.

 

Als kunstenaar ben ik gefascineerd door de manifestatie van technologie in de samenleving en hoe haar blik het menselijk bewustzijn transformeert. Het Kinderopvangtoeslagschandaal was voor mij een startpunt om nader te bekijken hoe macht is georganiseerd in Den Haag, als het politieke hart van Nederland. Tijdens mijn onderzoek realiseerde ik me dat er binnen een gebied van 1,5 km2 een opmerkelijk en meestal onzichtbaar netwerk van politieke macht, civiel bestuur, lobbyclubs en grote bedrijven ligt. Ik besloot dit op het eerste gezicht sluimerende conglomeraat visueel te verkennen.

bottom of page