top of page

Land of Compromises

'Land of Compromises' is een project uit 2019. In dit project volg ik Mathilde, daags na de invoering van het verbod op het dragen gezichtsbedekkende bekleding in publieke ruimtes.
Mathilde werd 44 jaar geleden geboren zonder gezicht. In deze bijzondere genetische conditie worden mond en ogen volledig vervangen door huidplooien. Haar diep religieuze ouders weigerden plastische operaties.
Gedurende haar leven heeft Mathilde verscheidene overlevingsstrategieën weten te ontwikkelen, waaronder de dracht van een gezichtsmasker. Dit masker helpt haar uit haar isolement te bevrijden. 
Het verbod op gezichtsbedekkende bekleding heeft dan ook een grote impact op Mathilde haar bewegingsvrijheid en contact met de maatschappij.

De titel komt uit de speech van de koning op de 3e dinsdag van september. Ik verwijs naar het onhoudbare compromis tussen rechtse symboolpolitiek van het 'boerka-verbod' en de rechtsstaat.
 

'Land of Compromises' is a project from 2019. In this project, I follow Mathilde, days after the implementation of the prohibition of face coverings in public spaces. 
Mathilde was born 44 years ago without a face. In this special genetic condition, both mouth and eyes are completely replaced by skin folds. Her parents, being deeply religious, refused plastic surgery. 
During her life, Mathilde developed several coping strategies, one of them creating and wearing a face mask. This mask frees her from her isolation.
The prohibition of face coverings has a big impact on her mobility and how she keeps in touch with society. 

 

The title of the projects I borrowed from the King's speech, but I refer to the untenable compromise between right-wing gesture politics of the burqa prohibition and the constitutional state.
 

bottom of page